Thông tin này dành cho nhân viên y tế. Vui lòng xác nhận bạn là nhân viên y tế

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Website Enfa về truy cập và thông tin cá nhân có hiệu lực từ 01/04/2008.

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân của bạn, ví dụ: để tạo ra một tài khoản trực tuyến, để  xử lý một yêu cầu, để trao đổi, hoặc để  cung cấp thông tin cá nhân thông qua thư điện tử. Chúng tôi có thể bổ sung thông tin này với thông tin trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để  hoàn thiện một cuộc giao dịch hoặc để cung cấp một dịch vụ tốt hơn

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies và các công nghệ khác để xem xét tương tác của bạn với Website và những dịch vụ của chúng tôi cho mục đích riêng.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị khi bạn cho phép. Chúng tôi cam kết chỉ chia sẻ thông tin của bạn cho đối tác duy nhất là Diana Unicharm Club của công ty cổ phần Diana Unicharm. Chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc cho mướn những danh sách khách hàng của chúng tôi hoặc thông tin cho các bên thứ ba. Để giúp cung cấp cho các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp thông tin  cho các công ty đại diện chúng tôi. Những công ty này chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thông tin của bạn được sử dụng để chúng tôi hoặc các bên có liên quan khác có thể thực hiện các yêu cầu của bạn.

Nếu bạn là khách hàng, chúng tôi có thể liên hệ bạn hoặc giới thiệu bạn đến các cuộc nghiên cứu bao gồm nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, thị trường, nội dung cá nhân khác, hoặc có liên quan đến một số giao dịch nhất định.

Chúng tôi thu thập thông tin về việc truy cập website của bạn gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích. ( ví dụ: dữ liệu phân tích việc truy cập website…).

Nếu bạn đại diện một tổ chức y tế hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để phát triển mối quan hệ  kinh doanh của chúng tôi.

Các lựa chọn của bạn

Khi chúng tôi tập hợp thông tin cá nhân của bạn, như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail, v.v…, bạn có thể  thông báo với chúng tôi nếu bạn không muốn, chúng được sử dụng cho các cuộc tiếp xúc khác về marketing và chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của bạn. Bạn có thể cập nhật những lựa chọn hình thức marketing thông qua những chỉ dẫn riêng rẽ ở cuối bất kỳ lá thư điện tử nào từ phía chúng tôi hoặc nếu bạn đã đăng ký đối với trang Web này, thông qua tính năng Profile Update.

Bạn có thể  tắt các cookies trong phần browser.

Chính sách Bảo mật đầy đủ

Mục đích của Chính sách Bảo mật

Mead Johnson tôn trọng sự riêng tư của các khách hàng, kể cả những khách tham quan website, và hiểu rằng thông tin về bạn, sức khoẻ, và việc chăm sóc y tế đều nhạy cảm. Mead Johnson sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn,  ngoại trừ được cung cấp cho trong mục Hoán chuyển Kiểm tra theo Chính sách Bảo mật này.

Mead Johnson đã phát triển Chính sách Bảo mật này để  cung cấp thông tin về những hoạt động của chúng tôi liên quan tới việc thu thập, sử dụng và công bố thông tin mà bạn có thể cung cấp.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc Chính sách Bảo mật này trước khi cung cấp thông tin và sử dụng trang Web của chúng tôi. Qua việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng trang Web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn hiểu rõ và đồng ý với các điều kiện trong Chính sách Riêng tư.

Thông tin được cung cấp tự nguyện bới những người vào trong trang Web
Bạn có thể vào nhiều mục trang Web chúng tôi mà không cần thông báo cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc cung cấp cho chúng tôi những thông tin nhận dạng cá nhân khác. Một số mục trong các trang Web của chúng tôi cho phép bạn liên hệ với chúng tôi để đưa ra những câu hỏi hoặc những nhận xét. Khi bạn liên lạc với chúng tôi và yêu cầu trả lời, chúng tôi sẽ hỏi tên bạn và thông tin liên lạc. Chúng muốn bạn biết cách chúng tôi sử dụng thông tin đó trước khi chúng tôi thu nhận các thông tin từ phía bạn; nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện các cuộc liên lạc khác với bạn ngoài việc thực hiện những yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của bạn

Một số mục trong những trang Web của chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để truy cập vào nội dung cụ thể, những đặc điểm, những công cụ tương tác, những dịch vụ hoặc tham gia vào một hoạt động cụ thể. Ví dụ, để tạo ra một tài khoản trực tuyến hoặc để thuê bao một nội san qua thư điện tử, chúng tôi có thể hỏi tên bạn, thông tin liên lạc, và có lẽ thông tin bổ sung nên chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Ngoài ra, khi bạn truy cập vào các công cụ tương tác hoặc dịch vụ, có thể bạn được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Bạn cũng có thể chọn cách không cung cấp thông tin được yêu cầu, nhưng làm như vậy, bạn không thể tham gia vào một hoạt động cụ thể cần đến thông tin đó.

Sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn do bạn tự nguyện cung cấp.

Chúng tôi có thể thiết kế riêng theo yêu cầu cá nhân và khách hàng các trang Web của chúng tôi cho một số người truy cập. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trả lời những cầu hỏi điều tra tuỳ ý để cá nhân hoá tiếp kinh nghiệm của bạn như khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn tự cung cấp thông tin về mình, bạn có thể tìm thấy trang Web lập riêng cho khách hàng với các tham khảo về sản phẩm và/ hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin có thể có lợi cho bạn, dựa vào các tương tác và những thông tin trước đây bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân, như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail, số điện thoại, hoặc những thông tin khác như trình độ học vấn, hoặc thông tin sức khoẻ cá nhân, bạn thoả thuận là chúng tôi có thể liên lạc với bạn thông qua nhiều loại phương tiện như thư bưu điện, điện thoại hoặc thư điện tử để cung cấp cho bạn thông tin chúng tôi tin có thể có lợi cho bạn trừ phi bạn không chọn dịch vụ này bằng cách liên lạc với chúng tôi như  được chỉ định trong mục Câu hỏi của Chính sách Riêng tư này.

Nếu bạn đăng ký tham gia một chương trình của Mead Johnson, chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin của bạn cho những nhà cung cấp dịch vụ đã  giúp Mead Johnson phát triển những chương trình và cung cấp những dịch vụ  có thể có lợi cho bạn, hoặc cho việc xử lý thông tin, thư từ bưu điện, và/hoặc các mục đích giao phát thông qua Internet. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với những công ty khác của Bristol-Myers Squibb có thể mời bạn tham gia vào một trong những chương trình của họ.

Mead Johnson sẽ  không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân bạn,  ngoại trừ như cung cấp trong mục Transfer of Control. Hơn nữa, như đã thông báo trong mục Transfer of Control, những thông tin nhận dạng cá nhân có thể được chia sẻ với những khách hàng hiện hữu và những khách hàng tiềm năng đối với một giao dịch được dự kiến trong trường hợp chúng tôi quyết định tổ chức lại hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ công việc kinh doanh hoặc mặt hàng kinh doanh của chúng tôi, mà không phải nhận được sự đồng ý hoặc thông báo khác cho bạn. Trong những trường hợp như thế, chúng tôi sẽ tìm những sự bảo đảm bằng văn bản là các thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được bảo vệ hợp lý.

Sử dụng và tiết lộ thông tin không thuộc loại nhận dạng cá nhân

Mead Johnson sẽ  không xem là bí mật đối với bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp điều đó không thuộc loại nhận dạng cá nhân, như các câu hỏi, những lời bình phẩm, những ý kiến hoặc những sự đề nghị. Bạn nên biết rằng Mead Johnson sẽ tự do tiết lộ thông tin thông qua bất kỳ phương tiện và sử dụng nào cho bất kỳ mục đích nào những thông tin như thế tuỳ toàn quyền quyết định của mình.

Cập nhật và hiệu chỉnh Thông tin nhận dạng cá nhân

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua các lựa chọn trong mục the Questions trong Privacy Policy này để cập nhật hoặc sửa đổi các thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang Web của chúng tôi không phải các thông tin giới hạn được mô tả trong mục Regulatory Requirement, hoặc để chọn cách không tham gia vào các thư từ và những dịch vụ khác của chúng tôi mà bạn có thể đã yêu cầu.

An ninh

Chúng ta áp dụng các biện pháp thận trọng hợp lý để duy trì sự bảo vệ các thông tin nhận dạng cá nhân cá nhân được thu thập thông qua trang Web của chúng tôi và được sử dụng phù hợp với Chính sánh Riêng tư này. Ngàoi các biện pháp bảo vệ an toàn kỹ thuật, chúng tôi cũng sử dụng các điều khiển và qui trình vật lý để bảo vệ  thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó hoàn toàn an toàn từ những người tìm cách lách tránh các biện pháp an ninh của chúng tôi hoặc ngăn chặn sự chuyển giao thông qua Internet.

Sử dụng những hồ sơ thông tin trong mạng

Chúng tôi lưu một số thông tin trên máy tính của bạn mà sử dụng một kỹ thuật được công cụ truy tìm của bạn hỗ trợ gọi là “ thông tin lưu trữ trong máy tính” (cookies). Những cookies này được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào: giúp bạn đăng nhập ( ví dụ, ghi lại user ID của bạn nếu bạn đăng ký tham gia hoặc đăng ký), ghi nhớ một số trong các ưu tiên của người sử dụng được khách hàng hoá ( nếu được lựa chọn), và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách người ta sử dụng những trang Web của chúng tôi. Trong một số trường hợp, thông tin này sẽ giúp chúng tôi sửa đổi nội dung cho phù hợp với lợi ích của bạn hoặc giúp chúng tôi tránh bị yêu cầu cùng loại thông tin khi bạn vào thăm lại trang Web của chúng tôi. Các thông tin này được thiết lập bởi những trang Web của chúng tôi  được sử dụng chỉ bởi trang Web của chúng tôi. Để vô hiệu hoá hoặc hạn chế việc sử dụng các dữ liệu này, xin xem các giải pháp được cung cấp bởi bộ trình duyệt Internet của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn làm thế, một số trang trên những trang Web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách.

Trang Web hướng dẫn

Một trang Web hướng dẫn là một hình ảnh rõ ràng hoặc thẻ ảnh điểm trong Graphics Interchange Format (GIF) mà chúng tôi (cũng như những công ty khác) đặt vào trên một số trang của những trang Web của chúng tôi cho phép quảng cáo trên Internet hoặc các công ty định lượng khán giả để giúp chúng tôi phân tích các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và những mô hình sử dụng chung của người vào mạng đối với những trang Web của chúng tôi. Những trang Web hướng dẫn của chúng tôi hiện tại không thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân.

Việc đăng ghi trang Web chủ và địa chỉ IP

Có hoặc không có các hồ sơ thông tin trên mạng,  những trang Web của chúng tôi theo dõi các dữ liệu sử dụng, như địa chỉ nguồn xuất phát một yêu cầu của trang (ví dụ: địa chỉ IP của bạn, tên miền), dữ liệu và thời gian của yêu cầu trang này, trang Web viện dẫn ( nếu có) và những tham số khác trong URL( ví dụ: những tiêu chí tìm kiếm). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn việc sử dụng toàn bộ trang Web và để  xác định những chuyên đề nào của trang Web mà người sử dụng thích hơn (ví dụ: căn cứ vào số lượt truy cập tới những chuyên đề này). Thông tin này được lưu trong những tập tin ghi lại và được sử dụng bởi Mead Johnson cho việc thông báo thông kê.

Chuyển đổi Kiểm soát

Các tình huống có thể phát sinh trong trường hợp chúng tôi quyết định để tổ chức lại hoặc loại bỏ một phần hoặc tât cả công việc hoặc một mặt hàng trong doanh vụ của chúng tôi, kể cả cơ sở dữ liệu thông tin và những trang Web của chúng tôi, thông qua việc bán, loại bỏ, sáp nhập, thủ đắc, hoặc những phương thức chuyển đổi khác. Ở bất kỳ trường hợp nào như thế, thông tin có thể nhận dạng cá nhân có thể được chia sẻ, bán, chuyển đổi, cho thuể, cấp phép hoặc được thực hiện hoặc cung cấp theo cách khác bởi chúng tôi hoặc những đại diện của chúng tôi đối với những khách hàng hiện hữu hoặc khách hàng tiềm năng, và có liên quan đến, giao dịch dự liệu (mà không cần đến sự đồng ý hoặc thống báo khác cho bạn). Trong những trường hợp như thế, chúng tôi sẽ kiếm những sự bảo đảm bằng văn bản để các thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng chúng tôi sẽ được bảo vệ thoả đáng.

Các yêu cầu pháp định

Nếu bạn liên lạc với chúng tôi liên quan tới kinh nghiệm của bạn trong việc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp trong việc nộp những báo cáo cho Cơ quan Quản trị Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ, và được yêu cầu theo cách khác của chúng tôi theo luật hoặc kiểm tra của nhà nước. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên lạc với chuyên gia chăm sóc sức khoẻ của bạn để theo dõi vể một sự kiện không dự kiến trước có liên quan tới việc sử dụng bất kỳ một trong những sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng để tuân thủ luật pháp, Mead Johnson không được phép làm theo yêu cầu của bạn để sửa đổi hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân đã được cung cấp cho Mead Johnson bởi chuyên gia chăm sóc y tế hoặc một khách hàng đối với một sự kiện hoặc phản ứng bất lợi liên quan tới thuốc và những thiết bị y tế.

Thực thi luật pháp

Trong những tình huống hiếm hoi, chúng tôi có thể được yêu cầu theo lệnh toà án hoặc yêu cầu pháp lý khác hoặc quản lý khác , hoặc được yêu cầu theo cách khác bởi luật pháp để tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho các cơ quan bảo vệ luật pháp, toà án, hoặc các cơ quan pháp định. Mead Johnson sẽ hợp tác trong việc đáp ứng nhứng yêu cầu đó, cùng với qui trình điều hành và pháp lý, và sẽ đưa ra những giải pháp hợp lý để đảm bảo rằng người yêu cầu hiểu bản chất nhạy cảm của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân về y tế mà họ nhận.

Các chính sách Riêng tư điều chỉnh các trang Web liên kết

Để tạo sự tiện lợi cho khách truy cập của chúng tôi, những trang Web của Mead Johnson có những đường dẫn tới những trang Web khác có thể cung cấp thông tin hữu ích. Chính sách riêng tư này được miêu tả ở đây không áp dụng đối với việc sử dụng những trang Web khác của bạn. Trước khi sử dụng những trang Web liên kết, hãy xem lại những chính sách riêng tư để biết cách chúng sử dụng và bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân.

Thay đổi trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi

Vào bất kỳ lúc nào, Mead Johnson có thể xem xét lại Chính sách Riêng tư này bằng cách cập nhật trình báo này. Bạn bị ràng buộc bởi các sửa đổi đó và do đó, bạn nên định kỳ viếng thăm trang này để xem xét Chính sách Riêng tư mới nhất  

Chính sách Riêng tư trực tuyến cho trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính riêng tư của trẻ em. Chúng tôi không dự định thu thập những thông tin nhận dạng cá nhân đối với trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu một đứa bé đã cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân, bố hoặc mẹ hoặc người bảo dưỡng của đứa bé đó có thể liên hệ với chúng tôi như đã chỉ ra trong mục Câu hỏi của Chính sách Riêng tư này. PRESS ENTER HERE

NEXT CONTENT

Các câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Riêng tư này hoặc những khía cạnh khác mang tính riêng tư trên những trang Web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Công Ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam)
Địa chỉ:   Phòng 401, lầu 4, tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Q. 1.
Tel:   (848) 824 5058
Fax   (848) 824 5059
Đường dây nóng:   1900-6602
Email:   lien-he@enfa.com.vn