Vẽ tranh là một hoạt động giải trí rất có lợi cho trí não và phát huy tư duy sáng tạo của trẻ Mẹ đã biết chưa? Hãy tham khảo video dưới đây để biết thêm mẹ nhé.