Từ 13-18 tháng tuổi, bé đã bắt đầu năng động và sẵn sàng hơn cho những điều mới mẻ.