Trẻ từ 4 đến 8 tháng tuổi đã dần nhận biết được về ngôn ngữ hành động và cử chỉ. Mẹ hãy giúp bé phát triển khả năng này thông qua video "động từ" nhé.