Trẻ từ 4 đến 8 tháng tuổi đã dần nhận biết được nhiều hơn về thế giới xung quanh, trong đó có ngôn ngữ hành động và cử chỉ. Mẹ hãy giúp bé phát triển khả năng này thông qua những cách trong video này nhé.