Đầu óc toán học của bé đã được bắt đầu phát triển trong giai đoạn từ 25 đển 30 tháng tuổi này. Tham khảo thêm thông qua video cách hỗ trợ bé trong những bài toán đơn giản đầu tiên nhé các mẹ ơi.