Từ trước tới nay, các mẹ vẫn nghĩ con thông minh là học giỏi và có nhiều kiến thức nhưng chỉ qua một thử nghiệm xã hội, mẹ đã có cái nhìn hoàn toàn khác về chuẩn thông minh cho trẻ. Cùng Enfa A+ đón xem các tình huống thực tế để khám phá thế nào là chuẩn thông minh hiện đại của trẻ nhé! 

Cùng enfa A+ tìm hiểu thêm về phương pháp nuôi dạy con theo chuẩn thông minh hiện đại tại: https://www.enfa.com.vn/ly-do-chon-enfa-a/chuan-thong-minh-hien-dai