Để giúp trẻ phát triển theo chuẩn thông minh hiện đại - thông minh, tự tin, sẻ chia cảm xúc, ngoại trừ tính cách bẩm sinh thì trẻ cần được rèn luyện bởi ba mẹ. Cùng khám phá bí quyết đó với ba Huy (ba của “Giáo sư biết tuốt” Minh Khang) và mẹ Lại Thị Hải Lý. 
Cùng enfa A+ tìm hiểu thêm về phương pháp nuôi dạy con theo chuẩn thông minh hiện đại tại: https://www.enfa.com.vn/ly-do-chon-enfa-a/chuan-thong-minh-hien-dai